De blinde pionerer - uddrag

Stilling Gram Lokalhistorie