Om hjemmesiden

Stilling Gram Lokalhistorie

Om Stilling Gram Lokalhistorie

 

TAK TIL DE MANGE MENNESKER, DER BIDRAGER ELLER HAR BIDRAGET MED BILLEDER OG OPLYSNINGER TIL HJEMMESIDEN.

 

DU KAN SØGE EFTER NAVNE M.V. PÅ ALLE SIDER VED AT TASTE Ctrl + f.

På alle pdf sider findes der i øverste højre hjørne 2 knapper til hhv. zoom og pop ud.

Begge funktioner kan bruges på samme tid.

 

Denne hjemmeside er optimeret til smartphone.

 

Stilling Gram Lokalhistorie er stiftet d. 1. maj 2005

- i de første år med flg. redaktion

- ordnet efter anciennitet:

Leif Køhler Jensen

Thorvald Halkjær

Lisbet Nielsen

 

Stilling Gram Lokalhistorie er privat og uafhængig

- baseret på ulønnet, frivillig arbejdskraft

Vi eksisterer i kraft af læsernes velvilje og aktive medvirken.

 

Vi arbejder for at registrere og bevare STILLINGs og GRAMs historie og styrke den lokale identitet.

 

Vi, der laver hjemmesiden, har det til fælles, at vi interesserer os for lokalhistorien i Gram og Stilling.

Vi tager gerne rundt og snakker med mennesker, der kender til historien i lokalområdet.

Hvis du er i besiddelse af interessante fotos, kan vi evt. tage en kopi.

 

De fleste billeder kommer på vores forside efter 3-4 dage, når der er plads, og bliver derefter lagt i arkiv.

Det er også muligt at tage kopier af dias, filmnegativer og lydbånd. Dette tager dog nogle uger.

Vi modtager også gerne erindringer, beretninger fra den lokale historie, lokale anekdoter o.l.

- enten de er korte eller lange.

NB Intet bliver lagt på hjemmesiden, uden det er godkendt af ophavspersonen.

 

Vi er opmærksomme på lovens bestemmelser om copyright.

Hvis vi alligevel skulle have anvendt et foto uretmæssigt, fjerner vi det.

 

Vores arkiv rummer alle de billeder, der i tidens løb har været vist på hjemmesiden

- plus en del flere - i alt ca. 10.000 billeder.

(Hjemmesiden viser kun et udvalg af de billeder, vi har i arkivet. Skriv, hvis der er noget, du søger.)

 

Redaktion:

Leif Køhler Jensen (Hjemmesiderne) LK

Steen Jæger (Lokal kontaktperson i Stilling og Gram) SJ

Lisbet Nielsen (Stilling) LN

Knud Erik Sørensen (Stilling) KS

 

Aase Eriksen (Korrektur) AaE

Alis Kejser Laursen (Fotograf) AL

Vagn Juul Rasmussen VJR

Thomas Ole Hegelund TOH

Web-konsulent: Knud Køhler Nielsen

 

- Desuden har Arne Bach givet os mange oplysninger om SIFs historie.

 

Hvis du har billeder til hjemmesiden, eller hvis du har lyst til at være med i det lokalhistoriske arbejde,

er du velkommen til at kontakte os.