Stilling og Omegns Murer-og Tømrermesterforening. Udl. af Knud Erik Sørensen

Stilling Gram Lokalhistorie